Rozwód i separacja – czym się różnią?

rozwód a separacja

Dla wielu osób koniec miłości i koniec związku jest równoznaczny z koniecznością przeprowadzenia rozwodu.

Te osoby, które z różnych przyczyn nie chcą zdecydować się na rozwód (względy religijne, wiara w powrót do wspólnego pożycia w bliżej niekreślonej przyszłości) mogą skorzystać z instytucji separacji. Mowa o separacji prawnej, orzekanej przez sąd, nie zaś o separacji faktycznej (czyli faktycznym życiu przez małżonków w rozłączeniu).

 

Jaka jest różnica pomiędzy rozwodem i separacją?

 

1. W przypadku orzeczenia separacji małżeństwo nie zostało rozwiązane i trwa nadal. W związku z tym nie jest możliwe zawarcie kolejnego związku małżeńskiego.
2. Nie jest możliwy po orzeczeniu separacji powrót do noszonego przed ślubem nazwiska (z uwagi na fakt, że małżeństwo nadal trwa).
3. Małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy, jeśli wymagają tego względy słuszności – nawet po orzeczeniu separacji.
4. Małżonkowie mogą być powiązani obowiązkiem alimentacyjnym, z tą różnicą, że w przypadku rozwodu możliwe jest wygaśnięcie orzeczonego obowiązku alimentowania eks-partnera po upływie pięciu lat, jeśli zobowiązanym jest małżonek nieuznany za winnego rozkładu pożycia. W przypadku separacji przyjmuje się, że obowiązek ten, jeśli zostanie orzeczony, nie powinien ustać, słusznie jest bowiem wspierać małżonka, skoro małżeństwo trwa.

 

Podobieństwa pomiędzy rozwodem i separacją

 

1. Małżonkowie nie dziedziczą po sobie (z ustawy – zawsze możliwe jest uczynienie małżonka spadkobiercą w testamencie).
2. Pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa.
3. Ustaje obowiązek wierności i wspólnego pożycia.
4. Sąd decyduje o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron i sposobie przyczyniania się do zaspokojenia ich potrzeb (alimenty).
5. Sąd decyduje o kontaktach małżonków ze wspólnymi małoletnimi dziećmi – chyba, że strony zgodnie wnoszą, by tego zaniechał.
6. Na wniosek jednej ze stron sąd orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania (jeśli małżonkowie nadal wspólnie zamieszkują).
7. Po upływie 300 dni od orzeczenia rozwodu i separacji – w przypadku urodzenia przez kobietę dziecka – nie stosuje się domniemania jego pochodzenia od męża matki (nie musi on wytaczać powództwa o zaprzeczenie ojcostwa).
8. W pozwie o rozwód i separację sąd można zawrzeć wniosek o podział majątku wspólnego, a sąd zadecyduje o tym podziale, o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Joanna
Joanna
Joanna Miłkowska – Rębowska – psycholog, autor, żona, adwokat, szkoleniowiec, mediator, mama (kolejność chronologiczna).

1 Komentarz

  1. Sikoreczka napisał(a):

    Dobra i konkretna notatka. Nic dodać, nic ująć. Mimo wszystko chcę wierzyć, że nigdy nie będę żyć z mężem ani w separacji ani brać rozwodu i tego życzę wszystkim kobietom i mężczyzną.
    pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.